Ochrana osobních údajů

Prohlašujeme, že Vaše osobní údaje jsou důvěrné a nebudou žádným způsobem zneužity. Budou využity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou poskytnuty žádným třetím stranám s výjimkou předání nezbytných údajů vybrané dopravní společnosti.